¡¡¡uıɐƃɐ ʎɐqǝ ɟɟo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ɹǝʌǝu llıʍ ı

F50myster

Songster
9 Years
Dec 21, 2010
366
0
117
Central Coast
:) sıɥʇ pɐǝɹ oʇ ƃuıʎɹʇ ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq ʇ,uop d: ʎɐqǝ ɟo ɟɟo pɹɐoqʎǝʞ ƃuıʞool looɔ ɐ ʎnq ɹǝʌǝu plnoɥs noʎ ʎɥʍ sı sıɥʇ
 

TinaK

Songster
9 Years
Feb 12, 2010
610
25
161
Australia
lau.gif
 

F50myster

Songster
9 Years
Dec 21, 2010
366
0
117
Central Coast
Quote:
¡¡pɹɐoqʎǝʞ ʍǝu ʎɯ ʇǝƃ oʇ ʎddɐɥ os sɐʍ ı

okay sorry lol i just plugged in my old one but yeah i got a super cool new keyboard that has cool LEDs but it types upside down
barnie.gif
.....but its kind of funny and sweet haha
 

F50myster

Songster
9 Years
Dec 21, 2010
366
0
117
Central Coast
I just called the guy who sold it to me and told him about it typing upside down he said "hahaha! thats the whole point of that cool keyboard"....
he.gif
hide.gif
 

ChickensAreSweet

Heavenly Grains for Hens
9 Years
Jun 8, 2010
15,100
710
398
Pacific NW- where the Douglas Firs grow
Quote:
¡¡pɹɐoqʎǝʞ ʍǝu ʎɯ ʇǝƃ oʇ ʎddɐɥ os sɐʍ ı

okay sorry lol i just plugged in my old one but yeah i got a super cool new keyboard that has cool LEDs but it types upside down
barnie.gif
.....but its kind of funny and sweet haha

Ebay stuff can be odd! I ordered ink for my printer once and it was very thin, and smelled like chemicals. Never know WHAT you will get!!!
frow.gif


Well it makes for interesting conversation!
big_smile.png
 

New posts New threads Active threads

Top Bottom